Jeżeli nie jesteś Pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ani Pracownikiem Instytucji Województwa Małopolskiego, a zostałeś zobligowany (w ramach współpracy/ na mocy umowy/ porozumienia) do skonsultowania projektu graficznego z użyciem logo Małopolski lub rezerwacji systemu wystawienniczego WM w związku z realizacją zadań przy wsparciu/ z udziałem województwa małopolskiego, skorzystaj z właściwych stron:

Akceptacja projektu graficznego - https://www.epk.malopolska.pl/akceptacjalogo
Rezerwacja systemu - https://www.epk.malopolska.pl/rezerwacjasystemu